We wachten niet tot het milieu maatregelen neemt

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

BELIEVE is het maatschappelijk verantwoorde beleid van Bunzl Nederland dat als framewerk dient voor alle Nederlandse werkmaatschappijen.

Ons Believe jaarverslag van 2021

Met gepaste trots presenteren wij je hierbij het Believe jaarverslag 2021. In een tijd waar duurzaamheid meer en meer een vaste waarde wordt binnen onze bedrijven, is het goed om te laten zien wat er allemaal is ondernomen afgelopen jaar.

Via deze weg laten we graag zien hoe Bunzl duurzaamheid centraal stelt binnen de samenwerking met onze klanten.

MVO-beleid

De verschillende onderdelen van Believe zijn getoetst bij een groot aantal klanten van alle werkmaatschappijen. Onze klanten gaven aan te verwachten dat Bunzl op de verschillende elementen van Believe verantwoordelijkheid neemt als professionele organisatie. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is van essentieel belang binnen onze dagelijkse werkzaamheden. Believe is het beleid waarin Bunzl haar doelen stelt voor het MVO, maar ook het beleid wat duidelijkheid verschaft naar onze relaties. We hebben een aparte website t.b.v. ons Believe beleid voor het complete overzicht.

Certificeringen

Bunzl beschikt over diverse certificeringen, waaronder ISO:9001:2008, ISO 14001:2004 en hygiënecertificaten. Naast de kwaliteitscertificering ISO 9001 en de standaard voor voedselveiligheid ISO 22000, heeft Bunzl verschillende certificeringen/normen die zij naleeft op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen:

  • Naleving ISO norm 26000
  • Bunzl staat in de FTSE4good Index (deze ranglijst meet de prestaties van bedrijven die voldoen aan wereldwijde standaarden voor verantwoord ondernemen)
  • Bunzl staat in het Ethibel Excellence Investment Register (basis voor Europese kwaliteitslabel financiële producten)

Gedragscode

De Code of Conduct, of gedragscode, van Bunzl vormt voor alle werknemers een leidraad voor correct gedrag en handelen, en is leidend voor de samenwerking met onze leveranciers. Het staat voor ethisch, professioneel en legaal handelen. Onze medewerkers zijn daarin de belangrijkste schakel en daarom krijgen zij bij indiensttreding, maar ook regelmatig daarna, uitleg en training over onze gedragscode opdat zij met gezond verstand, logica en opgedane kennis ons gedachtengoed over eerlijk zaken doen kunnen uitdragen.