FAQ SUP/UPV

Veelgestelde vragen

De meest gestelde vragen over de SUP wetgeving vindt je hieronder. Mocht er een vraag zijn waar het antwoord niet te vinden is, neem dan contact met ons op.

Waar staat SUP voor?

add remove

SUP staat voor Single Use Plastics: dit betreft alle eenmalige verpakkingen welke bedoeld zijn voor voedsel of drinken wat gemaakt is van plastic of waar plastic in zit.

Waar staat UPV voor?

add remove

UPV staat voor Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid: dit is een financiële bijdrage aan publieke gebiedsbeheerders voor het opruimen van zwerfafval veroorzaakt door SUP-producten/verpakkingen

Waarom worden deze maatregelen ingevoerd?

add remove

De maatregelen zijn bedoeld om het gebruik van vormvaste, kunststof houdende wegwerpbekers en -voedselverpakkingen te verminderen en het gebruik van herbruikbare bekers en verpakkingen te stimuleren, met als uiteindelijk doel om het gebruik van eenmalige, kunststof houdende drank- en voedselverpakkingen in 2026 met 40% te reduceren ten opzichte van 2022.


Om welke producten gaat het die vallen onder deze reductiemaatregelen?

add remove

1. Drankverpakkingen, inclusief dopjes en deksels

2. Filters van sigaretten

3. Wattenstaafjes

4. Zakjes en wikkels

5. Hygiëneproducten zoals vochtige doekjes en maandverband

6. Lichtgewicht draagtassen

7. Bestek, borden, roerstaafjes en rietjes

8. Bekers voor dranken

9. Ballonnen en ballonnenstokjes

10. Verpakkingen voor take-away voedingsmiddelen

Dit zijn de tien plastic producten die het meest gevonden worden op de Europese stranden. Samen gaat dit om 43% van het zwerfafval in zee.

Wat veranderd er vanaf 1 januari 2023 door deze wetswijziging?

add remove

Bunzl Foodservice was als Producent/Importeur al verantwoordelijk voor de afdracht van de secundaire en tertiaire verpakking, vanaf 2023 ook voor de afdracht van de neutrale primaire verpakkingen en SUP opslag waar van toepassing. De merkeigenaar wordt verantwoordelijk voor de aangifte van de primaire t/m tertiaire verpakkingen en sup toeslag van de klant specifieke producten. De Producent/Importeur draagt in 2023 af over de artikelen zoals opgenomen in de Lijst met Verkooppunt Verpakkingen, zie ook www.afvalfondsverpakkingen.nl. Voor de neutrale verpakkingsartikelen die niet op deze lijst staan, maar bijvoorbeeld wel SUP zijn en/of waar de klant meer dan 50ton op de markt brengt, is degene die afvult verantwoordelijk voor de afdracht.

Wanneer wordt je gezien als een producent of importeur?

add remove

Per 1 januari 2023 verandert de toepassing van de definitie van het begrip 'producent of importeur' voor de Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen. De grootste verandering hierin gaat over bij wie de heffingen worden neergelegd.

· Als u zelf producten uit het buitenland importeert

· Als u bij ons producten koopt voorzien van uw naam, logo of slogan op het product of de verpakking

U wordt hier dan als importeur of producent gezien en u dient zorg te dragen voor de afdracht. In de overige gevallen zullen wij als Bunzl Foodservice de verantwoordelijkheid nemen voor het afdragen van de afvalbeheerbijdrage.

Wat moeten wij zelf ondernemen als Bunzl Foodservice klant?

add remove

Wij adviseren je zoveel mogelijk te laten informeren over de maatregelen en wat voor impact dit voor jouw organisatie zal zijn. Tevens zal jullie organisatie zich moeten aanpassen op administratief gebied om eventuele misverstanden te voorkomen.

Hebben deze maatregelen impact op de administratie?

add remove

De SUP-regelgeving vraagt een specifiekere aangifte en dus administratie. Eerder moest het materiaalsoort (kunststof) en het aantal kilo’s worden gerapporteerd. Door de SUP-Wetgeving wordt dat: materiaalsoort (kunststof en alle andere materialen die onlosmakelijk verbonden in de verpakking zijn geïntegreerd), uitgesplitst naar type SUP-verpakking (alle kunststof bevattende drinkbekers, drankverpakkingen tot 3 liter (excl. blikjes), vormvaste voedselverpakkingen, zakjes en wikkels voor voedsel, lichte draagtassen), in kilo’s én aantallen.

Is er voor de SUP een aangiftedrempel?

add remove

Voor SUP-verpakkingen is geen aangiftedrempel, daar waar die voor andere materiaalsoorten 50.000 kilo is. Dus ook de producenten en/of importeurs die 1 stuk SUP-verpakking op de markt brengen, vallen onder de wetgeving.

De SUP geldende producten die reeds bij jullie in voorraad zijn (koffiebekers e.d.) gelden hiervoor ook de bijdrage?

add remove

De bijdrage geldt bij afname vanaf 1 januari 2023. Vanaf die datum zal Bunzl Foodservice de bijdragen factureren, danwel met terugwerkende kracht.

Wij hebben producten voor 1 januari 2023 al betaald, zijn wij dan vrijgesteld van deze bijdrage?

add remove

Als de producten voor 31 december 2022 zijn geleverd en de factuur voldaan, zijn deze vrijgesteld van de bijdragen.

Wat zijn de kosten voor de SUP?

add remove

De kosten zijn €2,30 per 1000 stuks van producten die enige vorm van plastic bevatten.

Wat zijn de kosten van UPV?

add remove

De Afvalbeheerbijdrage Verpakkingen kent verschillende tarieven, afhankelijk van het soort materiaal. Het tarief per materiaalsoort wordt bepaald door de kosten die het inzamelen, scheiden en recyclen van dat specifieke materiaal met zich meebrengen. De vastgestelde tarieven zijn terug te vinden op: https://www.afvalfondsverpakkingen.nl/nl/tarieven.

Opslag component UPV-verpakkingen | Opslag 2023 per kilo, ex. btw

Papier en karton | € 0,012 per kilo

Plastic (regulier tarief) | € 1,050 per kilo

Belangrijk om te weten is dat jaarlijks de tarieven kunnen wijzigen.

Komen de SUP/UPV bijdragen op de facturen te staan?

add remove

Ja, wij vermelden zowel de SUP tarieven/kosten en UPV tarieven/kosten op de facturen.

Zijn alle regels en maatregelen over de SUP en UPV duidelijk?

add remove

Helaas is niet alles rondom deze nieuwe wetgeving helemaal duidelijk. Om die reden zullen wij jullie zo goed mogelijk op de hoogte houden van eventuele wijzigingen en veranderingen?

Zijn er alternatieve producten waar deze bijdragen niet voor gelden?

add remove

Jazeker, wij hebben verschillende mogelijkheden. Neem contact op met jouw contactpersoon en laat je informeren over de alternatieven.

Wordt er BTW over de SUP/UPV bijdragen berekend?

add remove

Ja, over deze bijdrage wordt een BTW percentage van 21% berekend.